แพ็กเกจฝากครรภ์อุ่นใจ 1

คุณสมบัติสินค้า:

แพ็กเกจฝากครรภ์อุ่นใจ สบายกระเป๋า 16,900 บาท (จากปกติ 20,000 บาท)

Share

หมวดหมู่ : สตรี product

Share

แพ็กเกจฝากครรภ์อุ่นใจ สบายกระเป๋า อุ่นใจ 1 ราคา 16,900 บาท (จากปกติ 20,000 บาท)

ที่มีรายการตรวจคุ้มค่าทั้งหมด 12 รายการ คือ
1.ตรวจสุขภาพโดย สูติ-นรีแพทย์ พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ 7-10 ครั้ง
2.ตรวจอัลตร้าซาวน์ 2 มิติ โดยสูตินรีแพทย์
3.ตรวจอัลตร้าซาวน์ โดยแพทย์เฉพาะทาง 1 ครั้ง
4.ตรวจหาหมู่เลือด (ABO และ Rh)
5.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
6.ตรวจความเข้มข้นของเลือด
7.ตรวจคัดกรองเชื้อซิฟิลิส (2 ครั้ง)
8.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
9.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
10.ตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวี (2 ครั้ง)
11.ตรวจคัดกรองธาลัสซิเมีย
12.ตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ


เงื่อนไขในการรับบริการ

  • การพิจารณาเข้าแพ็กเกจเหมาจ่ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ (เนื่องจากอาจมีการตรวจเพิ่มนอกเหนือแพ็กเกจ)
  • อัตรานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ กรณีฝากครรภ์ปกติไม่เกิน 10 ครั้ง (ไม่รวมค่าวัคซีน)
  • กรณีฝากครรภ์ครั้งที่ 11 เป็นต้นไป หรือกรณีมา รพ. นอกเหนือจากการฝากครรภ์ปกติ เช่น มีภาวะเลือดออก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  • ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร.02-033-2900 ต่อ 1168,1169
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค. 2564
Powered by MakeWebEasy.com