ตรวจคัดกรองภาวะซีดในเด็ก

ภาวะซีด รีบรักษา ก่อนกระทบพัฒนาการเด็ก

Share

หมวดหมู่ : เด็ก product

Share

"กลุ่มเสี่ยงภาวะซีด"

1.ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อย หรือคลอดก่อนกำหนด

2.ทารกที่มารดามีประวัติ ดังต่อไปนี้

  • มีภาวะซีดระหว่างตั้งครรภ์
  • เป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี
  • ตั้งครรภ์หลายครั้ง

3.เจริญเติบโตช้า น้ำหนักตกเกณฑ์ 

4.ได้รับอาหารไม่เพียงพอ ไม่ครบ 5 หมู่ เช่น

  • ดื่มนมผสม สูตรที่ไม่มีธาตุเหล็กผสม
  • เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ที่ดื่มนมแม่อย่างเดียว โดยไม่ได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กเพียงพอ
  • มีนิสัยบริโภคที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ไม่ชอบกินผัก ไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นต้น

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อ และ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที


สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วัน 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ


ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เท่านั้น


สอบถามข้อมูลและนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โทร. 020332900 ต่อ 1146

Powered by MakeWebEasy.com