ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง ราคาพิเศษ 31,000.-

แพ๊กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง 6 รายการ ราคาพิเศษ 31,000 บาท จากปกติ 48,260 บาท

Share

Share

มะเร็งพบเร็ว รักษาหายขาดได้

แพจเกจตรวจคัดกรอง 5 รายการ ราคาพิเศษ 31,000.- จากปกติ 48,260.-

 

มีพฤติกรรมที่เข้าข่าย 5 กลุ่มเสี่ยงมะเร็ง ได้แก่
  1. กลุ่มคนอ้วน
  2. กลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์เป็นประจำ
  3. กลุ่มสูบบุหรี่
  4. กลุ่มคนที่ไม่ค่อยรับประทานผักผลไม้สด
  5. กลุ่มคนไม่ออกกำลังกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อ และ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที


สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วัน 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563
ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับ การตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เท่านั้น


Powered by MakeWebEasy.com